VỀ CHÚNG TÔI

 

 

 

 

LAITA ra đời năm 2018, với sự chung tay của những con người yêu thích sự sáng tạo và mong muốn được hoạt động sáng tạo một cách đúng đắn và bài bản. Với LAITA, các nhà sáng lập đề ra mục tiêu xây dựng một trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thiết kế theo hướng bền vững, hiệu quả.

 

Năm 2018, LAITA cho ra mắt bộ sưu tập đầu tay với mỗi thiết kế đều gắn liền với một câu chuyện đặc trưng, lấy cảm hứng từ truyền thống văn hoá Việt.

 

Tháng 9/2019, trung tâm R&D được xây dựng dựa trên sự hợp tác ba bên giữa AA Corporation, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM và LAITA. LAITA chịu trách nhiệm vận hành Trung tâm R&D với sự hỗ trợ của AA Corporation. Đây là tiền đề để tập thể LAITA xây dựng đội ngũ thiết kế và hình thành một môi trường sáng tạo hướng tới triết lý và mục tiêu đề ra từ ngày đầu thành lập.

 

Quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm là một quá trình dài bắt đầu từ việc đặt vấn đề, nghiên cứu thiết kế, làm mẫu, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm. Tất cả những bước này luôn được thực hiện đầy đủ, ngay chính tại Trung Tâm R&D. Các thành viên LAITA được khuyến khích tự do thể nghiệm với nhiều dạng chất liệu, hay sử dụng những phương pháp tiếp cận khác nhau.

 

Giá trị của LAITA là sự sáng tạo liên ngành, không có giới hạn. Trong thời đại của sự kết nối và hợp tác, điều đó tạo nên thế mạnh về năng lực của nhóm. Sự sáng tạo được thể hiện và triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau; từ thiết kế đồ nội thất & sản phẩm, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, cho đến đồ họa và các hoạt động sáng tạo khác.