PINTO CHAIR
trở về

* Sản phẩm không có sẵn để bán.

 

PINTO đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa LAITA và 282 DESIGN. Chúng tôi mong muốn tạo ra một bộ sưu tập ghế gỗ thể hiện được trình độ chế tác gỗ và yếu tố hiện đại trong thiết kế, cũng như có thể tồn tại qua nhiều thế hệ.

 

LAITA và 282 Design khám phá các cách tiếp cận khác nhau, nhằm thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng mới cho ngành công nghiệp đồ nội thất trong nước, đồng thời cung cấp các sản phẩm có giá trị cho thị trường toàn cầu.

 

Các thiết kế của chúng tôi cố gắng đạt được các chi tiết và mục đích rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các nhà sản xuất thông qua các cách tiếp cận nhân văn trong cả quá trình thiết kế và sản xuất. 

@alexaseleno