GIẢI THƯỞNG

2022

 • Good Design ® Awards
 • Bàn 16.3
 • Thiết kế chính: Nguyễn Đình Hòa

2021

 • Giải thưởng iF Design
 • Bàn Wing
 • Thiết kế chính: Bùi Minh Tường
 • Giải thưởng thiết kế Showroom Vinfast
 • Giải khuyến khích
 • Kiến trúc sư: Nguyễn Đình Hòa / Nguyễn Nhật Duy

2020

 • Giải thưởng RED DOT: Design Concept
 • Ghế Lounge THUN
 • Thiết kế chính: Nguyễn Đình Hòa
 • Kệ U-Shelf
 • Thiết kế chính: Nguyễn Thị Thái Hằng

 

 

 

 

@alexaseleno