TRIẾT LÝ THIẾT KẾ

‘Tư duy kiến trúc’

 

. Tư duy có mục đích, bao gồm cách đặt vấn đề, tiếp cận, phân tích đầy đủ rõ ràng và giải quyết một vấn đề phức tạp.

 

. Tập trung nhiều vào những gì nên có, và ít hơn vào những gì khả thi hoặc đã được thị trường đón nhận. Thách thức những trạng thái đã có và mong muốn đưa ra giải pháp thay thế, hoặc cải thiện.

 

. Liên tục phân tích, tổng hợp và đánh giá lại hướng tiếp cận, trong quá trình chuyển đổi qua lại giữa vấn đề và giải pháp.

 

. Suy nghĩ về các mối quan hệ của đối tượng trong bối cảnh không gian và thời gian.

 

. Ứng dụng phương pháp nguyên mẫu (prototype) để tư duy ở các quy mô khác nhau từ quy hoạch tổng thể trừu tượng đến các chi tiết cụ thể theo tỷ lệ 1:1.

‘Sự liên ngành’

 

. Sự liên ngành (interdisciplinarity) được xem là chất lượng mới, chính là sự vận dụng hoặc phối hợp kiến thức thuộc những ngành và lĩnh vực khác nhau. Trong thời đại của kết nối và hợp tác ngày nay, sự liên ngành được cho là đưa đến những sáng tạo lớn hơn.

 

. Thế mạnh của chúng tôi nằm ở khả năng kết hợp các nguồn lực không giới hạn, từ con người, lĩnh vực, phong cách và khu vực địa lý.

 

. Tâp thể LAITA bao gồm các kiến ​​trúc sư, kỹ sư, nhà thiết  kế,  đến từ các nền tảng khác nhau với niềm đam mê và chuyên môn khác nhau; cùng nhau hợp tác thử nghiệm để đạt được các giải pháp thiết kế tích hợp, mạch lạc và chất lượng cao.

 

. Sự liên kết ngành khi hình thành sẽ thách thức các mô hình hành nghề truyền thống. Nó cho phép các kiến ​​trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư,… cơ hội cùng nhau thử nghiệm các cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề cố hữu, xem xét kỹ cách hoạt động của các ngành khác nhau. Từ đó tìm ra giải pháp sáng tạo cho các nhiệm vụ phức tạp trong tổ chức.

@alexaseleno