CHẶN SÁCH STEP
trở về

ĐẾ CHẶN SÁCH STEP được thiết kế hình bậc thang với nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau. STEP có thể sử dụng theo nhiều cách. Khi đặt nằm, các bậc thang dốc sẽ giữ những cuốn sách ngoài biên có thể tuần tự, dựng lên, hơi nghiêng vào trong, chống đổ cho tập sách. Trong khi đó, nếu đặt đứng, STEP tạo nên hình ảnh dạng tháp thú vị. Người sử dụng có thể lựa chọn phối hợp nhiều màu sắc, hoặc các bố cục khác nhau.

 

@alexaseleno