GIAN HÀNG TRIỂN LÃM
trở về

Bên cạnh thiết kế sản phẩm, LAITA cũng thực hiện các dự án sáng tạo khác và thiết kế gian hàng triển lãm tại các triển lãm và hội chợ nội thất. Một số sản phẩm thiết kế như: Gian hàng Tinh tế và Ngôi nhà Đương đại của Nhà Xinh tại Vifa Gu 2019, gian hàng của Acacia tại Vifa Expo 2019 và gian hàng của chính LAITA tại Vifa Gu 2019.

@alexaseleno