H.O.P.E
trở về

H.O.P.E là một nền tảng trực tuyến cho phép tham quan những hội chợ, triển lãm và showroom nội thất thông qua hình quét 3D. LAITA đã thực hiện thiết kế trang web và tối ưu hóa các tính năng trên từng giao diện và sơ đồ trang web để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất. Nhóm cũng đã hoàn thành thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu cho dự án H.O.P.E. 

@alexaseleno