VĂN PHÒNG HSC
trở về

Địa điểm: Quận 1, TP HCM

 

Khách hàng: Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

 

Diện tích: 980 m2

@alexaseleno