Từ những chất liệu thân thuộc với đời sống văn hóa, lịch sử, xã hội, những sản phẩm sáng tạo mang hơi thở...

@alexaseleno