ADAMOS SHOWROOM
back to list

ADAMOS – Office Furniture Flagship Store

 

Đây cũng là một trong những dự án điển hình của LAITA được chuyển hóa theo hướng liên ngành (interdisciplinary) cho thương hiệu bán lẻ đồ nội thất văn phòng mới ADAMOS tại Việt Nam. Công việc bao gồm tư vấn chiến lược sản phẩm, thiết kế thương hiệu, thiết kế sản phẩm và thiết kế không gian trưng bày. ADAMOS hướng đến nghiên cứu và đề xuất một giải pháp toàn diện cho môi trường nội thất văn phòng hướng đến sự hiệu quả, năng động và nhân văn, phù hợp với cách thức mà chúng ta sẽ làm việc trong một thời kỳ hoàn toàn mới.

 

Location: C Space, 12 – 13, N1 Road, Tan Thuan Industrial Zone, District 7, HCM City

 

Customer: ADAMOS 

 

Area: 800 m2

 

@alexaseleno