ADAMOS SHOWROOM
trở về

ADAMOS – Office Furniture Flagship Store

 

Địa điểm: C Space, 12 – 13, Đường N1, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, HCM City

 

Khách hàng: ADAMOS 

 

Diện tích: 800 m2

@alexaseleno