FURNITURE MATCHING WEEK
trở về

VIETNAM FURNITURE MATCHING WEEK là một trong những dự án điển hình mà LAITA cung cấp dịch vụ thiết kế theo hướng liên ngành.  Chúng tôi đã thực hiện thiết kế không gian khu vực diễn ra sự kiện, cũng như đóng vai trò tư vấn lựa chọn thiết kế và đồ nội thất trưng bày. Trước đó, LAITA đã thực hiện thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và các ấn phần truyền thông và quảng cáo cho sự kiện. Bằng tầm nhìn và sự nhạy bén của mình, bộ nhận diện thương hiệu đã thể hiện được tinh thần hợp tác và hi vọng hướng về sự bình thường mới.

 

Vietnam Furniture Matching Week 2021 được tổ chức bởi HAWA, với mục đích kết nối các đơn vị sản xuất Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế thông qua triển lãm trực tuyến, trong bối cảnh hạn chế đi lại vì dịch bệnh COVID. 

@alexaseleno